Plus500

domů

Počet dětí se jménem PETR narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno PETR bylo v tomto roce
9. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
272711 dětí se jménem PETR.

Jméno PETR znamená kámen, skála (z řec. petros - kámen) a je to jméno původem řecké.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen PETR
rok 2001


Dětí se jménem PETR se za rok 2001
narodilo v České republice celkem
1694.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Petr,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr


Top 30 jmen v roce 2001 (více)

9. PETR (1694 dětí)
1. JAN (3086 dětí)
2. TOMÁŠ (2685 dětí)
3. JAKUB (2639 dětí)
4. TEREZA (2424 dětí)
5. MARTIN (2240 dětí)
6. KATEŘINA (2152 dětí)
7. LUKÁŠ (1960 dětí)
8. DAVID (1830 dětí)
9. PETR (1694 dětí)
10. ADÉLA (1646 dětí)
11. VERONIKA (1636 dětí)
12. ONDŘEJ (1618 dětí)
13. ELIŠKA (1597 dětí)
14. BARBORA (1548 dětí)
15. FILIP (1534 dětí)
16. KRISTÝNA (1531 dětí)
17. NATÁLIE (1529 dětí)
18. LUCIE (1514 dětí)
19. DANIEL (1450 dětí)
20. MICHAL (1428 dětí)
21. MATĚJ (1425 dětí)
22. VOJTĚCH (1402 dětí)
23. ANNA (1397 dětí)
24. MICHAELA (1394 dětí)
25. ADAM (1304 dětí)
26. JIŘÍ (1268 dětí)
27. DOMINIK (1196 dětí)
28. KLÁRA (1195 dětí)
29. NIKOLA (1133 dětí)
30. KAROLÍNA (1124 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno PETR znamená kámen, skála (z řec. petros - kámen) a je to jméno původem řecké.
Celkem se v České republice narodilo 272711 dětí se jménem PETR

VÍT - Toto jméno bylo v roce 2001 použito celkem 256 krát. Celkem se v České republice narodilo 17769 dětí s tímto jménem. Jméno VIT znamená živoucí, veselý; rád.

ONDŘEJ JAROSLAV - Toto jméno bylo v roce 2001 použito celkem 2 krát. Celkem se v České republice narodilo 10 dětí s tímto jménem. Jméno ONDŘEJ znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a je to jméno původem řecké.

KRYŠTOF JIŘÍ - Toto jméno bylo v roce 2001 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 11 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

PETR - Toto jméno bylo v roce 2001 použito celkem 1694 krát. Celkem se v České republice narodilo 272711 dětí s tímto jménem. Jméno PETR znamená kámen, skála (z řec. petros - kámen) a je to jméno původem řecké.


JUSTYNA - Toto jméno bylo v roce 2001 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 36 dětí s tímto jménem. Jméno JUSTÝNA znamená spravedlivá a je to jméno původem latinské.

JANA VERONIKA - Toto jméno bylo v roce 2001 použito celkem 1 krát. Celkem se v České republice narodilo 6 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HUBERT OTTO - Toto jméno bylo v roce 2001 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno HUBERT znamená duchaplný, jasného ducha.

EMA MARIE - Toto jméno bylo v roce 2001 použito celkem 1 krát. Celkem se v České republice narodilo 38 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL JUSTIN - Toto jméno bylo v roce 2001 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno PETR se za rok 2001 narodilo celkem 1694. Celkem se narodilo 272711 dětí se jménem PETR.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí PETR