Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
109. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 2000


Dětí se jménem RADKA se za rok 2000
narodilo v České republice celkem
124.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 2000 (více)

109. RADKA (124 dětí)
1. JAN (3187 dětí)
2. JAKUB (2786 dětí)
3. TOMÁŠ (2624 dětí)
4. TEREZA (2473 dětí)
5. MARTIN (2412 dětí)
6. KATEŘINA (2257 dětí)
7. DAVID (1968 dětí)
8. LUKÁŠ (1879 dětí)
9. PETR (1749 dětí)
10. KRISTÝNA (1689 dětí)
11. VERONIKA (1650 dětí)
12. ONDŘEJ (1645 dětí)
13. LUCIE (1625 dětí)
14. DANIEL (1623 dětí)
15. MICHAL (1560 dětí)
16. MICHAELA (1518 dětí)
17. ADÉLA (1468 dětí)
18. BARBORA (1437 dětí)
19. MATĚJ (1429 dětí)
20. ANNA (1397 dětí)
21. JIŘÍ (1392 dětí)
22. VOJTĚCH (1349 dětí)
23. FILIP (1342 dětí)
24. NIKOLA (1307 dětí)
25. DOMINIK (1288 dětí)
26. NATÁLIE (1284 dětí)
27. ELIŠKA (1256 dětí)
28. ADAM (1141 dětí)
29. PAVEL (1073 dětí)
30. KAROLÍNA (1064 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

ONDŘEJ JAROSLAV - Toto jméno bylo v roce 2000 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 10 dětí s tímto jménem. Jméno ONDŘEJ znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a je to jméno původem řecké.

KRYŠTOF JIŘÍ - Toto jméno bylo v roce 2000 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 11 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

JUSTYNA - Toto jméno bylo v roce 2000 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 36 dětí s tímto jménem. Jméno JUSTÝNA znamená spravedlivá a je to jméno původem latinské.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 2000 použito celkem 124 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


JANA VERONIKA - Toto jméno bylo v roce 2000 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 6 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HUBERT OTTO - Toto jméno bylo v roce 2000 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno HUBERT znamená duchaplný, jasného ducha.

EMA MARIE - Toto jméno bylo v roce 2000 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 38 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL JUSTIN - Toto jméno bylo v roce 2000 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

ANNA CLAIRE - Toto jméno bylo v roce 2000 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno ANNA znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 2000 narodilo celkem 124. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA