Plus500

domů

Počet dětí se jménem VERONIKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno VERONIKA bylo v tomto roce
7. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
87035 dětí se jménem VERONIKA.

Jméno VERONIKA znamená nositelka vítězství a je to jméno původem patrně řecké.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen VERONIKA
rok 1988


Dětí se jménem VERONIKA se za rok 1988
narodilo v České republice celkem
3466.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Veronika,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Veronika


Top 30 jmen v roce 1988 (více)

7. VERONIKA (3466 dětí)
1. JAN (5693 dětí)
2. TOMÁŠ (4938 dětí)
3. MARTIN (4735 dětí)
4. LUCIE (4439 dětí)
5. PETR (4144 dětí)
6. LUKÁŠ (4010 dětí)
7. VERONIKA (3466 dětí)
8. PETRA (3461 dětí)
9. JIŘÍ (3409 dětí)
10. MICHAL (3389 dětí)
11. JANA (3209 dětí)
12. JAKUB (3193 dětí)
13. KATEŘINA (2798 dětí)
14. PAVEL (2519 dětí)
15. MICHAELA (2372 dětí)
16. ONDŘEJ (2341 dětí)
17. LENKA (2277 dětí)
18. TEREZA (2054 dětí)
19. MARTINA (2006 dětí)
20. DAVID (1996 dětí)
21. ZUZANA (1627 dětí)
22. MONIKA (1620 dětí)
23. MARKÉTA (1617 dětí)
24. BARBORA (1605 dětí)
25. EVA (1555 dětí)
26. HANA (1507 dětí)
27. MAREK (1442 dětí)
28. MIROSLAV (1346 dětí)
29. JOSEF (1247 dětí)
30. JAROSLAV (1181 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno VERONIKA znamená nositelka vítězství a je to jméno původem patrně řecké.
Celkem se v České republice narodilo 87035 dětí se jménem VERONIKA

VLADĚNA - Toto jméno bylo v roce 1988 použito celkem 5 krát. Celkem se v České republice narodilo 583 dětí s tímto jménem. Jméno VLADĚNA znamená vládkyně a je to jméno původem slovanské.

ONDŘEJ - Toto jméno bylo v roce 1988 použito celkem 2341 krát. Celkem se v České republice narodilo 73179 dětí s tímto jménem. Jméno ONDŘEJ znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a je to jméno původem řecké.

KRYŠTOF EDVARD - Toto jméno bylo v roce 1988 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

VERONIKA - Toto jméno bylo v roce 1988 použito celkem 3466 krát. Celkem se v České republice narodilo 87035 dětí s tímto jménem. Jméno VERONIKA znamená nositelka vítězství a je to jméno původem patrně řecké.


KAMIL DAVID - Toto jméno bylo v roce 1988 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno KAMIL znamená urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha.

JANA PETRA - Toto jméno bylo v roce 1988 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HUBERT - Toto jméno bylo v roce 1988 použito celkem 6 krát. Celkem se v České republice narodilo 1227 dětí s tímto jménem. Jméno HUBERT znamená duchaplný, jasného ducha.

EMA KRISTÝNA - Toto jméno bylo v roce 1988 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL JAN - Toto jméno bylo v roce 1988 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 33 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno VERONIKA se za rok 1988 narodilo celkem 3466. Celkem se narodilo 87035 dětí se jménem VERONIKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí VERONIKA