Plus500

domů

Počet dětí se jménem MAREK narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno MAREK bylo v tomto roce
33. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
61356 dětí se jménem MAREK.

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen MAREK
rok 1985


Dětí se jménem MAREK se za rok 1985
narodilo v České republice celkem
1152.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Marek,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marek


Top 30 jmen v roce 1985 (více)

33. MAREK (1152 dětí)
1. JAN (5661 dětí)
2. PETR (4910 dětí)
3. MARTIN (4808 dětí)
4. TOMÁŠ (4611 dětí)
5. JANA (4287 dětí)
6. LUCIE (4097 dětí)
7. PETRA (3956 dětí)
8. MICHAL (3819 dětí)
9. JIŘÍ (3751 dětí)
10. LUKÁŠ (3722 dětí)
11. PAVEL (2959 dětí)
12. KATEŘINA (2928 dětí)
13. LENKA (2882 dětí)
14. VERONIKA (2861 dětí)
15. JAKUB (2685 dětí)
16. MICHAELA (2385 dětí)
17. MARTINA (2301 dětí)
18. ONDŘEJ (2149 dětí)
19. EVA (2029 dětí)
20. ZUZANA (1950 dětí)
21. HANA (1932 dětí)
22. DAVID (1888 dětí)
23. MIROSLAV (1639 dětí)
24. MONIKA (1564 dětí)
25. MARKÉTA (1520 dětí)
26. JAROSLAV (1505 dětí)
27. JOSEF (1409 dětí)
28. TEREZA (1325 dětí)
29. ZDENĚK (1306 dětí)
30. BARBORA (1260 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.
Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí se jménem MAREK

TEREZA - Toto jméno bylo v roce 1985 použito celkem 1325 krát. Celkem se v České republice narodilo 79812 dětí s tímto jménem. Jméno TEREZA znamená pocházející z ostrova Thery (v Egejském moři) a je to jméno původem řecké.

MILUŠE - Toto jméno bylo v roce 1985 použito celkem 83 krát. Celkem se v České republice narodilo 21304 dětí s tímto jménem. Jméno MILUŠE znamená milá, přívětivá, milovaná a je to jméno původem staročeské.

KRISTIAN JOSEPH - Toto jméno bylo v roce 1985 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KRISTIÁN znamená křesťan, Kristu zasvěcený.

MAREK - Toto jméno bylo v roce 1985 použito celkem 1152 krát. Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí s tímto jménem. Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


JOZEF JOHAN - Toto jméno bylo v roce 1985 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JOZEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá a je to jméno původem hebrejské.

JAN KRISTIÁN - Toto jméno bylo v roce 1985 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 10 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

GABRIEL - Toto jméno bylo v roce 1985 použito celkem 8 krát. Celkem se v České republice narodilo 1693 dětí s tímto jménem. Jméno GABRIEL znamená Bůh je moje síla.

ELENA MARION - Toto jméno bylo v roce 1985 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno ELENA znamená světlo, pochodeň.

DAGMAR - Toto jméno bylo v roce 1985 použito celkem 338 krát. Celkem se v České republice narodilo 51573 dětí s tímto jménem. Jméno DAGMAR znamená slavný den a je to jméno původem skandinávské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno MAREK se za rok 1985 narodilo celkem 1152. Celkem se narodilo 61356 dětí se jménem MAREK.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí MAREK