Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
54. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1984


Dětí se jménem RADKA se za rok 1984
narodilo v České republice celkem
577.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1984 (více)

54. RADKA (577 dětí)
1. JAN (5624 dětí)
2. PETR (5061 dětí)
3. TOMÁŠ (4516 dětí)
4. MARTIN (4515 dětí)
5. JANA (4492 dětí)
6. JIŘÍ (3980 dětí)
7. MICHAL (3962 dětí)
8. PETRA (3831 dětí)
9. LUKÁŠ (3754 dětí)
10. LUCIE (3582 dětí)
11. KATEŘINA (3156 dětí)
12. LENKA (3015 dětí)
13. VERONIKA (2999 dětí)
14. PAVEL (2966 dětí)
15. MICHAELA (2468 dětí)
16. MARTINA (2369 dětí)
17. JAKUB (2318 dětí)
18. EVA (2104 dětí)
19. DAVID (2051 dětí)
20. HANA (1923 dětí)
21. ONDŘEJ (1905 dětí)
22. ZUZANA (1902 dětí)
23. MIROSLAV (1692 dětí)
24. JAROSLAV (1598 dětí)
25. MONIKA (1592 dětí)
26. JOSEF (1525 dětí)
27. MARKÉTA (1422 dětí)
28. ZDENĚK (1349 dětí)
29. TEREZA (1312 dětí)
30. MILAN (1247 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

ŠIMON - Toto jméno bylo v roce 1984 použito celkem 19 krát. Celkem se v České republice narodilo 15113 dětí s tímto jménem. Jméno ŠIMON znamená slyšící, naslouchající.

MARTIN JAN - Toto jméno bylo v roce 1984 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 28 dětí s tímto jménem. Jméno MARTIN znamená bojovný, zasvěcený bohu Martovi a je to jméno původem latinské.

KATEŘINA IZABELA - Toto jméno bylo v roce 1984 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KATEŘINA znamená čistá, cudná, mravná a je to jméno původem řecké.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1984 použito celkem 577 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


JOSEF ÁRON - Toto jméno bylo v roce 1984 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

JAN SIMON - Toto jméno bylo v roce 1984 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

FILIP DANIEL - Toto jméno bylo v roce 1984 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno FILIP znamená milovník koní (z řec. philos - mít rád, a hippos - kůň) a je to jméno původem řecké.

DIANA AZATOVNA - Toto jméno bylo v roce 1984 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DIANA znamená božská.

BOHDAN JACHYM - Toto jméno bylo v roce 1984 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno BOHDAN znamená dar Boží, daný Bohem.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1984 narodilo celkem 577. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA