Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
54. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1983


Dětí se jménem RADKA se za rok 1983
narodilo v České republice celkem
576.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1983 (více)

54. RADKA (576 dětí)
1. JAN (5687 dětí)
2. PETR (5089 dětí)
3. TOMÁŠ (4940 dětí)
4. MARTIN (4868 dětí)
5. JANA (4399 dětí)
6. MICHAL (4103 dětí)
7. LUCIE (3939 dětí)
8. JIŘÍ (3920 dětí)
9. PETRA (3668 dětí)
10. LUKÁŠ (3514 dětí)
11. LENKA (3211 dětí)
12. KATEŘINA (3153 dětí)
13. VERONIKA (2973 dětí)
14. PAVEL (2956 dětí)
15. MARTINA (2523 dětí)
16. MICHAELA (2406 dětí)
17. DAVID (2201 dětí)
18. EVA (2071 dětí)
19. HANA (2015 dětí)
20. ZUZANA (1897 dětí)
21. MIROSLAV (1796 dětí)
22. ONDŘEJ (1739 dětí)
23. JOSEF (1602 dětí)
24. JAROSLAV (1566 dětí)
25. MONIKA (1502 dětí)
26. ZDENĚK (1435 dětí)
27. JAKUB (1421 dětí)
28. MARKÉTA (1370 dětí)
29. VÁCLAV (1367 dětí)
30. MILAN (1336 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

ŠIMON - Toto jméno bylo v roce 1983 použito celkem 31 krát. Celkem se v České republice narodilo 15113 dětí s tímto jménem. Jméno ŠIMON znamená slyšící, naslouchající.

MARTIN JAN - Toto jméno bylo v roce 1983 použito celkem 2 krát. Celkem se v České republice narodilo 28 dětí s tímto jménem. Jméno MARTIN znamená bojovný, zasvěcený bohu Martovi a je to jméno původem latinské.

KATEŘINA IZABELA - Toto jméno bylo v roce 1983 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KATEŘINA znamená čistá, cudná, mravná a je to jméno původem řecké.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1983 použito celkem 576 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


JOSEF ÁRON - Toto jméno bylo v roce 1983 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

JAN SIMON - Toto jméno bylo v roce 1983 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

FILIP DANIEL - Toto jméno bylo v roce 1983 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno FILIP znamená milovník koní (z řec. philos - mít rád, a hippos - kůň) a je to jméno původem řecké.

DIANA AZATOVNA - Toto jméno bylo v roce 1983 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DIANA znamená božská.

BOHDAN JACHYM - Toto jméno bylo v roce 1983 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno BOHDAN znamená dar Boží, daný Bohem.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1983 narodilo celkem 576. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA