Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
52. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1982


Dětí se jménem RADKA se za rok 1982
narodilo v České republice celkem
639.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1982 (více)

52. RADKA (639 dětí)
1. JAN (5638 dětí)
2. PETR (5573 dětí)
3. MARTIN (4950 dětí)
4. LUCIE (4776 dětí)
5. TOMÁŠ (4656 dětí)
6. JANA (4595 dětí)
7. JIŘÍ (4116 dětí)
8. MICHAL (4102 dětí)
9. PETRA (3745 dětí)
10. LENKA (3441 dětí)
11. PAVEL (3216 dětí)
12. KATEŘINA (3158 dětí)
13. LUKÁŠ (2996 dětí)
14. VERONIKA (2798 dětí)
15. DAVID (2627 dětí)
16. MARTINA (2306 dětí)
17. MICHAELA (2171 dětí)
18. EVA (2134 dětí)
19. ZUZANA (2026 dětí)
20. HANA (1924 dětí)
21. MIROSLAV (1821 dětí)
22. JAROSLAV (1751 dětí)
23. JOSEF (1716 dětí)
24. ONDŘEJ (1708 dětí)
25. MONIKA (1527 dětí)
26. ZDENĚK (1510 dětí)
27. MARKÉTA (1406 dětí)
28. ROMAN (1384 dětí)
29. RADEK (1351 dětí)
30. MILAN (1334 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

SIMONA - Toto jméno bylo v roce 1982 použito celkem 451 krát. Celkem se v České republice narodilo 29230 dětí s tímto jménem. Jméno SIMONA znamená slyšící, naslouchající.

MARTIN - Toto jméno bylo v roce 1982 použito celkem 4950 krát. Celkem se v České republice narodilo 186404 dětí s tímto jménem. Jméno MARTIN znamená bojovný, zasvěcený bohu Martovi a je to jméno původem latinské.

KATEŘINA CHARLOTTE - Toto jméno bylo v roce 1982 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno KATEŘINA znamená čistá, cudná, mravná a je to jméno původem řecké.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1982 použito celkem 639 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


JOSEF VÁCLAV - Toto jméno bylo v roce 1982 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 15 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

JAN SEBASTIAN - Toto jméno bylo v roce 1982 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 41 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

FILIP BASIL - Toto jméno bylo v roce 1982 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno FILIP znamená milovník koní (z řec. philos - mít rád, a hippos - kůň) a je to jméno původem řecké.

DOBROMILA - Toto jméno bylo v roce 1982 použito celkem 7 krát. Celkem se v České republice narodilo 1138 dětí s tímto jménem. Jméno DOBROMILA znamená milující dobro, komu je dobro milé.

BOHDANA - Toto jméno bylo v roce 1982 použito celkem 18 krát. Celkem se v České republice narodilo 1867 dětí s tímto jménem. Jméno BOHDANA znamená dar Boží, daná Bohem.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1982 narodilo celkem 639. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA