Plus500

domů

Počet dětí se jménem MAREK narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno MAREK bylo v tomto roce
36. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
61356 dětí se jménem MAREK.

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen MAREK
rok 1980


Dětí se jménem MAREK se za rok 1980
narodilo v České republice celkem
1123.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Marek,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marek


Top 30 jmen v roce 1980 (více)

36. MAREK (1123 dětí)
1. PETR (6476 dětí)
2. JAN (5598 dětí)
3. MARTIN (5280 dětí)
4. JANA (5205 dětí)
5. TOMÁŠ (4835 dětí)
6. JIŘÍ (4633 dětí)
7. PETRA (4439 dětí)
8. LUCIE (4138 dětí)
9. LENKA (4031 dětí)
10. PAVEL (3849 dětí)
11. MICHAL (3690 dětí)
12. LUKÁŠ (3685 dětí)
13. KATEŘINA (3676 dětí)
14. DAVID (2712 dětí)
15. MARTINA (2590 dětí)
16. EVA (2328 dětí)
17. HANA (2137 dětí)
18. MIROSLAV (2053 dětí)
19. JAROSLAV (2030 dětí)
20. ZUZANA (1864 dětí)
21. MONIKA (1858 dětí)
22. JOSEF (1746 dětí)
23. VERONIKA (1724 dětí)
24. ZDENĚK (1695 dětí)
25. MARKÉTA (1694 dětí)
26. RADEK (1624 dětí)
27. MICHAELA (1612 dětí)
28. ROMAN (1610 dětí)
29. MILAN (1508 dětí)
30. VÁCLAV (1445 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.
Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí se jménem MAREK

TEREZA MARIE - Toto jméno bylo v roce 1980 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 46 dětí s tímto jménem. Jméno TEREZA znamená pocházející z ostrova Thery (v Egejském moři) a je to jméno původem řecké.

MILENA - Toto jméno bylo v roce 1980 použito celkem 156 krát. Celkem se v České republice narodilo 24661 dětí s tímto jménem. Jméno MILENA znamená milá, milovaná a je to jméno původem slovanské.

KRISTIÁN - Toto jméno bylo v roce 1980 použito celkem 13 krát. Celkem se v České republice narodilo 2887 dětí s tímto jménem. Jméno KRISTIÁN znamená křesťan, Kristu zasvěcený.

MAREK - Toto jméno bylo v roce 1980 použito celkem 1123 krát. Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí s tímto jménem. Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


JOSEF ALEXANDR - Toto jméno bylo v roce 1980 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

JAN MAREK - Toto jméno bylo v roce 1980 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 19 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

GABRIEL MAX - Toto jméno bylo v roce 1980 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno GABRIEL znamená Bůh je moje síla.

DUŠAN DANIEL - Toto jméno bylo v roce 1980 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DUŠAN znamená ten, kdo má duši.

DAGMAR JANA - Toto jméno bylo v roce 1980 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno DAGMAR znamená slavný den a je to jméno původem skandinávské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno MAREK se za rok 1980 narodilo celkem 1123. Celkem se narodilo 61356 dětí se jménem MAREK.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí MAREK