Plus500

domů

Počet dětí se jménem MAREK narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno MAREK bylo v tomto roce
35. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
61356 dětí se jménem MAREK.

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen MAREK
rok 1979


Dětí se jménem MAREK se za rok 1979
narodilo v České republice celkem
1338.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Marek,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marek


Top 30 jmen v roce 1979 (více)

35. MAREK (1338 dětí)
1. PETR (7273 dětí)
2. MARTIN (5854 dětí)
3. JAN (5775 dětí)
4. JANA (5535 dětí)
5. PETRA (5274 dětí)
6. JIŘÍ (5187 dětí)
7. TOMÁŠ (4928 dětí)
8. KATEŘINA (4550 dětí)
9. PAVEL (4279 dětí)
10. MICHAL (4232 dětí)
11. LENKA (4062 dětí)
12. DAVID (3377 dětí)
13. LUCIE (2947 dětí)
14. MARTINA (2877 dětí)
15. LUKÁŠ (2671 dětí)
16. EVA (2549 dětí)
17. HANA (2352 dětí)
18. JAROSLAV (2227 dětí)
19. MIROSLAV (2223 dětí)
20. MONIKA (2168 dětí)
21. MICHAELA (2141 dětí)
22. MARKÉTA (2040 dětí)
23. JOSEF (2018 dětí)
24. ROMAN (2006 dětí)
25. RADEK (2002 dětí)
26. ZDENĚK (1955 dětí)
27. ZUZANA (1907 dětí)
28. VERONIKA (1795 dětí)
29. MILAN (1695 dětí)
30. JITKA (1642 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.
Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí se jménem MAREK

TEREZA KATEŘINA - Toto jméno bylo v roce 1979 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 8 dětí s tímto jménem. Jméno TEREZA znamená pocházející z ostrova Thery (v Egejském moři) a je to jméno původem řecké.

MILOŠ - Toto jméno bylo v roce 1979 použito celkem 393 krát. Celkem se v České republice narodilo 26099 dětí s tímto jménem. Jméno MILOŠ znamená milý, přívětivý, milovaný a je to jméno původem české.

KRISTIAN RUDOLF - Toto jméno bylo v roce 1979 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KRISTIÁN znamená křesťan, Kristu zasvěcený.

MAREK - Toto jméno bylo v roce 1979 použito celkem 1338 krát. Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí s tímto jménem. Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


JOSEF ADAM - Toto jméno bylo v roce 1979 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

JAN LUKÁŠ - Toto jméno bylo v roce 1979 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 14 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

GABRIEL JAN - Toto jméno bylo v roce 1979 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 6 dětí s tímto jménem. Jméno GABRIEL znamená Bůh je moje síla.

DUŠAN - Toto jméno bylo v roce 1979 použito celkem 383 krát. Celkem se v České republice narodilo 15125 dětí s tímto jménem. Jméno DUŠAN znamená ten, kdo má duši.

DAGMAR ELLA - Toto jméno bylo v roce 1979 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DAGMAR znamená slavný den a je to jméno původem skandinávské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno MAREK se za rok 1979 narodilo celkem 1338. Celkem se narodilo 61356 dětí se jménem MAREK.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí MAREK