Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
39. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1977


Dětí se jménem RADKA se za rok 1977
narodilo v České republice celkem
1252.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1977 (více)

39. RADKA (1252 dětí)
1. PETR (7900 dětí)
2. MARTIN (6516 dětí)
3. JANA (5761 dětí)
4. JIŘÍ (5455 dětí)
5. JAN (5377 dětí)
6. PETRA (5292 dětí)
7. PAVEL (5034 dětí)
8. TOMÁŠ (4460 dětí)
9. KATEŘINA (4401 dětí)
10. LENKA (4172 dětí)
11. MICHAL (4084 dětí)
12. MARTINA (3138 dětí)
13. LUCIE (2859 dětí)
14. DAVID (2750 dětí)
15. EVA (2686 dětí)
16. ROMAN (2523 dětí)
17. JAROSLAV (2508 dětí)
18. RADEK (2461 dětí)
19. MONIKA (2416 dětí)
20. HANA (2406 dětí)
21. MIROSLAV (2380 dětí)
22. MARKÉTA (2350 dětí)
23. JOSEF (2093 dětí)
24. ZDENĚK (2018 dětí)
25. JITKA (1969 dětí)
26. MILAN (1891 dětí)
27. MAREK (1886 dětí)
28. ANDREA (1811 dětí)
29. VERONIKA (1676 dětí)
30. GABRIELA (1615 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

TADEÁŠ - Toto jméno bylo v roce 1977 použito celkem 4 krát. Celkem se v České republice narodilo 7919 dětí s tímto jménem. Jméno TADEÁŠ znamená chvála (Boha); odvážný.

MICHAL - Toto jméno bylo v roce 1977 použito celkem 4084 krát. Celkem se v České republice narodilo 122082 dětí s tímto jménem. Jméno MICHAL znamená podobný Bohu, jako Bůh a je to jméno původem hebrejské.

KRISTIÁN JAN - Toto jméno bylo v roce 1977 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 5 dětí s tímto jménem. Jméno KRISTIÁN znamená křesťan, Kristu zasvěcený.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1977 použito celkem 1252 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


JOSEF FRANTIŠEK - Toto jméno bylo v roce 1977 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 17 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

JAN MATOUŠ - Toto jméno bylo v roce 1977 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 6 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

FRANTIŠEK CHRISTOPHER - Toto jméno bylo v roce 1977 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno FRANTIŠEK znamená malý Francouz (z it. Francesco) a je to jméno původem italské.

DOMINIK - Toto jméno bylo v roce 1977 použito celkem 39 krát. Celkem se v České republice narodilo 30736 dětí s tímto jménem. Jméno DOMINIK znamená pán, pánův (z lat. dominus - pán) a je to jméno původem latinské.

CECILIE - Toto jméno bylo v roce 1977 použito celkem 3 krát. Celkem se v České republice narodilo 652 dětí s tímto jménem. Jméno CECILIE znamená krátkozraká, slepá.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1977 narodilo celkem 1252. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA