Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
50. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1971


Dětí se jménem RADKA se za rok 1971
narodilo v České republice celkem
924.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1971 (více)

50. RADKA (924 dětí)
1. PETR (6822 dětí)
2. MARTIN (5531 dětí)
3. JANA (5411 dětí)
4. PAVEL (4981 dětí)
5. JIŘÍ (4957 dětí)
6. LENKA (3479 dětí)
7. JAN (3158 dětí)
8. MARTINA (3108 dětí)
9. TOMÁŠ (2648 dětí)
10. ROMAN (2626 dětí)
11. HANA (2574 dětí)
12. JOSEF (2506 dětí)
13. JAROSLAV (2480 dětí)
14. MIROSLAV (2358 dětí)
15. MILAN (2213 dětí)
16. RADEK (2202 dětí)
17. MONIKA (2112 dětí)
18. EVA (2042 dětí)
19. JITKA (1987 dětí)
20. MARCELA (1933 dětí)
21. IVETA (1891 dětí)
22. ZDENĚK (1834 dětí)
23. PETRA (1794 dětí)
24. MICHAL (1663 dětí)
25. KAREL (1619 dětí)
26. VÁCLAV (1589 dětí)
27. IVANA (1570 dětí)
28. ALENA (1473 dětí)
29. RENATA (1362 dětí)
30. MARIE (1357 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

STANISLAV - Toto jméno bylo v roce 1971 použito celkem 929 krát. Celkem se v České republice narodilo 64080 dětí s tímto jménem. Jméno STANISLAV znamená upevni slávu; staniž se slavným; pevnost a je to jméno původem slovanské.

MATĚJ JAN - Toto jméno bylo v roce 1971 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 29 dětí s tímto jménem. Jméno MATĚJ znamená dar Boží.

KATEŘINA - Toto jméno bylo v roce 1971 použito celkem 1174 krát. Celkem se v České republice narodilo 116796 dětí s tímto jménem. Jméno KATEŘINA znamená čistá, cudná, mravná a je to jméno původem řecké.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1971 použito celkem 924 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


JOSEF TADEÁŠ - Toto jméno bylo v roce 1971 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

JAN PETR - Toto jméno bylo v roce 1971 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 30 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

FILIP - Toto jméno bylo v roce 1971 použito celkem 113 krát. Celkem se v České republice narodilo 47098 dětí s tímto jménem. Jméno FILIP znamená milovník koní (z řec. philos - mít rád, a hippos - kůň) a je to jméno původem řecké.

DOMINIK ROMAN - Toto jméno bylo v roce 1971 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno DOMINIK znamená pán, pánův (z lat. dominus - pán) a je to jméno původem latinské.

BOHUSLAV - Toto jméno bylo v roce 1971 použito celkem 116 krát. Celkem se v České republice narodilo 12559 dětí s tímto jménem. Jméno BOHUSLAV znamená budiž Bohu sláva.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1971 narodilo celkem 924. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA