Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
34. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1970


Dětí se jménem RADKA se za rok 1970
narodilo v České republice celkem
1196.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1970 (více)

34. RADKA (1196 dětí)
1. PETR (6627 dětí)
2. JANA (5344 dětí)
3. PAVEL (5137 dětí)
4. JIŘÍ (4865 dětí)
5. MARTIN (4781 dětí)
6. LENKA (3275 dětí)
7. JAN (2998 dětí)
8. MARTINA (2736 dětí)
9. HANA (2664 dětí)
10. ROMAN (2640 dětí)
11. JAROSLAV (2525 dětí)
12. TOMÁŠ (2480 dětí)
13. MIROSLAV (2444 dětí)
14. JOSEF (2407 dětí)
15. RADEK (2282 dětí)
16. EVA (2245 dětí)
17. MILAN (2064 dětí)
18. MARCELA (1920 dětí)
19. IVETA (1914 dětí)
20. JITKA (1906 dětí)
21. MONIKA (1777 dětí)
22. ZDENĚK (1777 dětí)
23. PETRA (1607 dětí)
24. KAREL (1533 dětí)
25. RENATA (1503 dětí)
26. VÁCLAV (1492 dětí)
27. IVANA (1474 dětí)
28. ALENA (1472 dětí)
29. MICHAL (1391 dětí)
30. MARIE (1311 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

TEREZA ANNA - Toto jméno bylo v roce 1970 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 60 dětí s tímto jménem. Jméno TEREZA znamená pocházející z ostrova Thery (v Egejském moři) a je to jméno původem řecké.

MILOSLAV - Toto jméno bylo v roce 1970 použito celkem 455 krát. Celkem se v České republice narodilo 34486 dětí s tímto jménem. Jméno MILOSLAV znamená slavný milostí, milý, klidný a je to jméno původem slovanské.

KRISTIAN ONDŘEJ - Toto jméno bylo v roce 1970 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KRISTIÁN znamená křesťan, Kristu zasvěcený.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1970 použito celkem 1196 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


JOSEF - Toto jméno bylo v roce 1970 použito celkem 2407 krát. Celkem se v České republice narodilo 221125 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

JAN KRYŠTOF - Toto jméno bylo v roce 1970 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 23 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

GABRIEL IVAN - Toto jméno bylo v roce 1970 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno GABRIEL znamená Bůh je moje síla.

EDITA - Toto jméno bylo v roce 1970 použito celkem 121 krát. Celkem se v České republice narodilo 6365 dětí s tímto jménem. Jméno EDITA znamená bohatá, šťastná válka (boj).

DAGMAR ANNA - Toto jméno bylo v roce 1970 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 5 dětí s tímto jménem. Jméno DAGMAR znamená slavný den a je to jméno původem skandinávské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1970 narodilo celkem 1196. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA