Plus500

domů

Počet dětí se jménem MAREK narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno MAREK bylo v tomto roce
53. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
61356 dětí se jménem MAREK.

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen MAREK
rok 1969






Dětí se jménem MAREK se za rok 1969
narodilo v České republice celkem
658.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Marek,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marek


Top 30 jmen v roce 1969 (více)

53. MAREK (658 dětí)
1. PETR (6703 dětí)
2. JANA (5305 dětí)
3. PAVEL (5162 dětí)
4. JIŘÍ (4949 dětí)
5. MARTIN (3818 dětí)
6. LENKA (3096 dětí)
7. HANA (2851 dětí)
8. JAN (2790 dětí)
9. ROMAN (2740 dětí)
10. JAROSLAV (2669 dětí)
11. MIROSLAV (2492 dětí)
12. JOSEF (2370 dětí)
13. TOMÁŠ (2302 dětí)
14. EVA (2186 dětí)
15. MILAN (2154 dětí)
16. MARTINA (2068 dětí)
17. JITKA (2014 dětí)
18. RADEK (1962 dětí)
19. IVETA (1835 dětí)
20. ZDENĚK (1804 dětí)
21. MARCELA (1765 dětí)
22. IVANA (1659 dětí)
23. MONIKA (1610 dětí)
24. VÁCLAV (1536 dětí)
25. KAREL (1519 dětí)
26. MARIE (1477 dětí)
27. ALENA (1420 dětí)
28. RENATA (1385 dětí)
29. DANA (1376 dětí)
30. ŠÁRKA (1322 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.
Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí se jménem MAREK

SIMON - Toto jméno bylo v roce 1969 použito celkem 10 krát. Celkem se v České republice narodilo 935 dětí s tímto jménem. Jméno ŠIMON znamená slyšící, naslouchající.

MARTIN JAKUB - Toto jméno bylo v roce 1969 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 8 dětí s tímto jménem. Jméno MARTIN znamená bojovný, zasvěcený bohu Martovi a je to jméno původem latinské.

KATEŘINA ELLA - Toto jméno bylo v roce 1969 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KATEŘINA znamená čistá, cudná, mravná a je to jméno původem řecké.

MAREK - Toto jméno bylo v roce 1969 použito celkem 658 krát. Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí s tímto jménem. Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


JOSEF ZDENĚK - Toto jméno bylo v roce 1969 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

JAN SEBASTIÁN - Toto jméno bylo v roce 1969 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

FILIP BATUHAN - Toto jméno bylo v roce 1969 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno FILIP znamená milovník koní (z řec. philos - mít rád, a hippos - kůň) a je to jméno původem řecké.

DIANA - Toto jméno bylo v roce 1969 použito celkem 35 krát. Celkem se v České republice narodilo 4227 dětí s tímto jménem. Jméno DIANA znamená božská.

BOHDAN - Toto jméno bylo v roce 1969 použito celkem 62 krát. Celkem se v České republice narodilo 1419 dětí s tímto jménem. Jméno BOHDAN znamená dar Boží, daný Bohem.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno MAREK se za rok 1969 narodilo celkem 658. Celkem se narodilo 61356 dětí se jménem MAREK.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí MAREK