Plus500

domů

Počet dětí se jménem IVANA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno IVANA bylo v tomto roce
7. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
69225 dětí se jménem IVANA.

Jméno IVANA znamená Bůh je milostivý (původně ženská podoba jména Ivan) a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen IVANA
rok 1968


Dětí se jménem IVANA se za rok 1968
narodilo v České republice celkem
2649.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Ivana,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivana


Top 30 jmen v roce 1968 (více)

7. IVANA (2649 dětí)
1. PETR (6437 dětí)
2. PAVEL (4970 dětí)
3. JANA (4915 dětí)
4. JIŘÍ (4595 dětí)
5. MARTIN (3583 dětí)
6. LENKA (3194 dětí)
7. IVANA (2649 dětí)
8. ROMAN (2591 dětí)
9. MIROSLAV (2583 dětí)
10. JAN (2547 dětí)
11. HANA (2505 dětí)
12. JAROSLAV (2467 dětí)
13. JOSEF (2270 dětí)
14. TOMÁŠ (2183 dětí)
15. MILAN (2164 dětí)
16. EVA (2086 dětí)
17. IVETA (1948 dětí)
18. JITKA (1900 dětí)
19. ZDENĚK (1826 dětí)
20. MARTINA (1810 dětí)
21. KAREL (1566 dětí)
22. MARCELA (1541 dětí)
23. RADEK (1536 dětí)
24. MONIKA (1464 dětí)
25. MARIE (1463 dětí)
26. RENATA (1429 dětí)
27. VÁCLAV (1418 dětí)
28. ALENA (1408 dětí)
29. DANA (1400 dětí)
30. FRANTIŠEK (1303 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno IVANA znamená Bůh je milostivý (původně ženská podoba jména Ivan) a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 69225 dětí se jménem IVANA

VLADĚNA - Toto jméno bylo v roce 1968 použito celkem 11 krát. Celkem se v České republice narodilo 583 dětí s tímto jménem. Jméno VLADĚNA znamená vládkyně a je to jméno původem slovanské.

ONDŘEJ - Toto jméno bylo v roce 1968 použito celkem 169 krát. Celkem se v České republice narodilo 73179 dětí s tímto jménem. Jméno ONDŘEJ znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a je to jméno původem řecké.

KRYŠTOF EDVARD - Toto jméno bylo v roce 1968 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

IVANA - Toto jméno bylo v roce 1968 použito celkem 2649 krát. Celkem se v České republice narodilo 69225 dětí s tímto jménem. Jméno IVANA znamená Bůh je milostivý (původně ženská podoba jména Ivan) a je to jméno původem slovanské.


KAMIL DAVID - Toto jméno bylo v roce 1968 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno KAMIL znamená urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha.

JANA PETRA - Toto jméno bylo v roce 1968 použito celkem 1 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HUBERT - Toto jméno bylo v roce 1968 použito celkem 17 krát. Celkem se v České republice narodilo 1227 dětí s tímto jménem. Jméno HUBERT znamená duchaplný, jasného ducha.

EMA KRISTÝNA - Toto jméno bylo v roce 1968 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL JAN - Toto jméno bylo v roce 1968 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 33 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno IVANA se za rok 1968 narodilo celkem 2649. Celkem se narodilo 69225 dětí se jménem IVANA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí IVANA