Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
107. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1964


Dětí se jménem RADKA se za rok 1964
narodilo v České republice celkem
222.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1964 (více)

107. RADKA (222 dětí)
1. JANA (6764 dětí)
2. PETR (6506 dětí)
3. JIŘÍ (6249 dětí)
4. PAVEL (5264 dětí)
5. IVANA (4175 dětí)
6. MIROSLAV (3642 dětí)
7. JAROSLAV (3396 dětí)
8. EVA (3292 dětí)
9. HANA (3249 dětí)
10. MILAN (3233 dětí)
11. JOSEF (3060 dětí)
12. JAN (2822 dětí)
13. ZDENĚK (2804 dětí)
14. LENKA (2767 dětí)
15. ALENA (2382 dětí)
16. MARIE (2314 dětí)
17. JITKA (2197 dětí)
18. ROMAN (2109 dětí)
19. DANA (2086 dětí)
20. VLADIMÍR (1937 dětí)
21. KAREL (1845 dětí)
22. VĚRA (1796 dětí)
23. VÁCLAV (1678 dětí)
24. FRANTIŠEK (1589 dětí)
25. MARTIN (1537 dětí)
26. MARCELA (1450 dětí)
27. IVETA (1393 dětí)
28. JAROSLAVA (1369 dětí)
29. LADISLAV (1361 dětí)
30. DAGMAR (1352 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

ONDŘEJ - Toto jméno bylo v roce 1964 použito celkem 110 krát. Celkem se v České republice narodilo 73179 dětí s tímto jménem. Jméno ONDŘEJ znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a je to jméno původem řecké.

KRYŠTOF EDVARD - Toto jméno bylo v roce 1964 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

KAMIL DAVID - Toto jméno bylo v roce 1964 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno KAMIL znamená urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1964 použito celkem 222 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


JANA PETRA - Toto jméno bylo v roce 1964 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HUBERT - Toto jméno bylo v roce 1964 použito celkem 11 krát. Celkem se v České republice narodilo 1227 dětí s tímto jménem. Jméno HUBERT znamená duchaplný, jasného ducha.

EMA KRISTÝNA - Toto jméno bylo v roce 1964 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL JAN - Toto jméno bylo v roce 1964 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 33 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

ANNA BEATRICE - Toto jméno bylo v roce 1964 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno ANNA znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1964 narodilo celkem 222. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA