Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
208. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1960


Dětí se jménem RADKA se za rok 1960
narodilo v České republice celkem
45.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1960 (více)

208. RADKA (45 dětí)
1. JIŘÍ (5550 dětí)
2. JANA (5142 dětí)
3. PETR (3994 dětí)
4. JOSEF (3648 dětí)
5. MIROSLAV (3514 dětí)
6. JAROSLAV (3478 dětí)
7. HANA (3241 dětí)
8. MARIE (3207 dětí)
9. ZDENĚK (3031 dětí)
10. PAVEL (3013 dětí)
11. EVA (3004 dětí)
12. MILAN (2771 dětí)
13. ALENA (2667 dětí)
14. JAN (2594 dětí)
15. DANA (2117 dětí)
16. VLADIMÍR (2081 dětí)
17. FRANTIŠEK (2065 dětí)
18. VĚRA (1985 dětí)
19. VÁCLAV (1758 dětí)
20. KAREL (1697 dětí)
21. IVANA (1649 dětí)
22. JITKA (1637 dětí)
23. JAROSLAVA (1629 dětí)
24. LADISLAV (1459 dětí)
25. HELENA (1447 dětí)
26. ZDEŇKA (1447 dětí)
27. ANNA (1438 dětí)
28. STANISLAV (1309 dětí)
29. LENKA (1299 dětí)
30. JARMILA (1296 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

KRYŠTOF JINDŘICH - Toto jméno bylo v roce 1960 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

KAMIL KRYŠTOF - Toto jméno bylo v roce 1960 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno KAMIL znamená urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha.

JANA TINA - Toto jméno bylo v roce 1960 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1960 použito celkem 45 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


HUBERT MATYÁŠ - Toto jméno bylo v roce 1960 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno HUBERT znamená duchaplný, jasného ducha.

EMA MARIA - Toto jméno bylo v roce 1960 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL JOSEF - Toto jméno bylo v roce 1960 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 24 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

ANNA BOŽENA - Toto jméno bylo v roce 1960 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno ANNA znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je to jméno původem hebrejské.

ALENA - Toto jméno bylo v roce 1960 použito celkem 2667 krát. Celkem se v České republice narodilo 106503 dětí s tímto jménem. Jméno ALENA znamená světlo, pochodeň a je to jméno původem řecké.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1960 narodilo celkem 45. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA