Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
250. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1959


Dětí se jménem RADKA se za rok 1959
narodilo v České republice celkem
28.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1959 (více)

250. RADKA (28 dětí)
1. JIŘÍ (5344 dětí)
2. JANA (4544 dětí)
3. JOSEF (3890 dětí)
4. JAROSLAV (3626 dětí)
5. MARIE (3585 dětí)
6. MIROSLAV (3376 dětí)
7. HANA (3264 dětí)
8. PETR (3144 dětí)
9. ZDENĚK (3098 dětí)
10. EVA (2891 dětí)
11. PAVEL (2833 dětí)
12. ALENA (2814 dětí)
13. JAN (2791 dětí)
14. MILAN (2719 dětí)
15. VLADIMÍR (2216 dětí)
16. VĚRA (2200 dětí)
17. FRANTIŠEK (2183 dětí)
18. DANA (2145 dětí)
19. VÁCLAV (1919 dětí)
20. KAREL (1847 dětí)
21. JAROSLAVA (1752 dětí)
22. ZDEŇKA (1613 dětí)
23. ANNA (1572 dětí)
24. HELENA (1539 dětí)
25. JITKA (1446 dětí)
26. LADISLAV (1437 dětí)
27. IVANA (1384 dětí)
28. JARMILA (1367 dětí)
29. LUDMILA (1336 dětí)
30. STANISLAV (1317 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

KATEŘINA - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 133 krát. Celkem se v České republice narodilo 116796 dětí s tímto jménem. Jméno KATEŘINA znamená čistá, cudná, mravná a je to jméno původem řecké.

JOSEF TADEÁŠ - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

JAN PETR - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 30 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 28 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


FILIP - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 6 krát. Celkem se v České republice narodilo 47098 dětí s tímto jménem. Jméno FILIP znamená milovník koní (z řec. philos - mít rád, a hippos - kůň) a je to jméno původem řecké.

DOMINIK ROMAN - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno DOMINIK znamená pán, pánův (z lat. dominus - pán) a je to jméno původem latinské.

BOHUSLAV - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 263 krát. Celkem se v České republice narodilo 12559 dětí s tímto jménem. Jméno BOHUSLAV znamená budiž Bohu sláva.

ANNA SOFIA - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 11 dětí s tímto jménem. Jméno ANNA znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je to jméno původem hebrejské.

ADAM JAKUB - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 9 dětí s tímto jménem. Jméno ADAM znamená člověk, pozemšťan; z červené hlíny a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1959 narodilo celkem 28. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA