Plus500

domů

Počet dětí se jménem PETR narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno PETR bylo v tomto roce
8. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
272711 dětí se jménem PETR.

Jméno PETR znamená kámen, skála (z řec. petros - kámen) a je to jméno původem řecké.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen PETR
rok 1959


Dětí se jménem PETR se za rok 1959
narodilo v České republice celkem
3144.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Petr,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Petr


Top 30 jmen v roce 1959 (více)

8. PETR (3144 dětí)
1. JIŘÍ (5344 dětí)
2. JANA (4544 dětí)
3. JOSEF (3890 dětí)
4. JAROSLAV (3626 dětí)
5. MARIE (3585 dětí)
6. MIROSLAV (3376 dětí)
7. HANA (3264 dětí)
8. PETR (3144 dětí)
9. ZDENĚK (3098 dětí)
10. EVA (2891 dětí)
11. PAVEL (2833 dětí)
12. ALENA (2814 dětí)
13. JAN (2791 dětí)
14. MILAN (2719 dětí)
15. VLADIMÍR (2216 dětí)
16. VĚRA (2200 dětí)
17. FRANTIŠEK (2183 dětí)
18. DANA (2145 dětí)
19. VÁCLAV (1919 dětí)
20. KAREL (1847 dětí)
21. JAROSLAVA (1752 dětí)
22. ZDEŇKA (1613 dětí)
23. ANNA (1572 dětí)
24. HELENA (1539 dětí)
25. JITKA (1446 dětí)
26. LADISLAV (1437 dětí)
27. IVANA (1384 dětí)
28. JARMILA (1367 dětí)
29. LUDMILA (1336 dětí)
30. STANISLAV (1317 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno PETR znamená kámen, skála (z řec. petros - kámen) a je to jméno původem řecké.
Celkem se v České republice narodilo 272711 dětí se jménem PETR

VÍTĚZSLAV - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 167 krát. Celkem se v České republice narodilo 9403 dětí s tímto jménem. Jméno VÍTĚZSLAV znamená slavící vítězství, slavný vítěz.

ONDŘEJ ADAM - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno ONDŘEJ znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a je to jméno původem řecké.

KRYŠTOF JINDŘICH - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

PETR - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 3144 krát. Celkem se v České republice narodilo 272711 dětí s tímto jménem. Jméno PETR znamená kámen, skála (z řec. petros - kámen) a je to jméno původem řecké.


KAMIL KRYŠTOF - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno KAMIL znamená urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha.

JANA TINA - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HUBERT MATYÁŠ - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno HUBERT znamená duchaplný, jasného ducha.

EMA MARIA - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL JOSEF - Toto jméno bylo v roce 1959 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 24 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno PETR se za rok 1959 narodilo celkem 3144. Celkem se narodilo 272711 dětí se jménem PETR.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí PETR