Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
309. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1954


Dětí se jménem RADKA se za rok 1954
narodilo v České republice celkem
14.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1954 (více)

309. RADKA (14 dětí)
1. JIŘÍ (6908 dětí)
2. MARIE (6228 dětí)
3. JOSEF (5509 dětí)
4. JAROSLAV (4671 dětí)
5. MIROSLAV (4383 dětí)
6. JANA (4013 dětí)
7. JAN (3858 dětí)
8. ZDENĚK (3787 dětí)
9. HANA (3649 dětí)
10. ALENA (3639 dětí)
11. EVA (3486 dětí)
12. FRANTIŠEK (3216 dětí)
13. PAVEL (3193 dětí)
14. VĚRA (3029 dětí)
15. PETR (2890 dětí)
16. MILAN (2753 dětí)
17. VLADIMÍR (2747 dětí)
18. JAROSLAVA (2644 dětí)
19. VÁCLAV (2626 dětí)
20. KAREL (2524 dětí)
21. ANNA (2512 dětí)
22. ZDEŇKA (2406 dětí)
23. HELENA (2094 dětí)
24. LUDMILA (2060 dětí)
25. JARMILA (2033 dětí)
26. LADISLAV (1956 dětí)
27. STANISLAV (1632 dětí)
28. DAGMAR (1628 dětí)
29. JIŘINA (1601 dětí)
30. DANA (1458 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

STANISLAVA - Toto jméno bylo v roce 1954 použito celkem 558 krát. Celkem se v České republice narodilo 19015 dětí s tímto jménem. Jméno STANISLAVA znamená upevni slávu; staniž se slavnou.

JUSTYNA - Toto jméno bylo v roce 1954 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 36 dětí s tímto jménem. Jméno JUSTÝNA znamená spravedlivá a je to jméno původem latinské.

JANA VERONIKA - Toto jméno bylo v roce 1954 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 6 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1954 použito celkem 14 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


HUBERT OTTO - Toto jméno bylo v roce 1954 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno HUBERT znamená duchaplný, jasného ducha.

EMA MARIE - Toto jméno bylo v roce 1954 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 38 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL JUSTIN - Toto jméno bylo v roce 1954 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

ANNA CLAIRE - Toto jméno bylo v roce 1954 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno ANNA znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je to jméno původem hebrejské.

ALENA ALICJA - Toto jméno bylo v roce 1954 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno ALENA znamená světlo, pochodeň a je to jméno původem řecké.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1954 narodilo celkem 14. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA