Plus500

domů

Počet dětí se jménem MAREK narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno MAREK bylo v tomto roce
304. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
61356 dětí se jménem MAREK.

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen MAREK
rok 1953


Dětí se jménem MAREK se za rok 1953
narodilo v České republice celkem
15.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Marek,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marek


Top 30 jmen v roce 1953 (více)

304. MAREK (15 dětí)
1. JIŘÍ (6892 dětí)
2. MARIE (6648 dětí)
3. JOSEF (5933 dětí)
4. JAROSLAV (4838 dětí)
5. JANA (4195 dětí)
6. ZDENĚK (4050 dětí)
7. JAN (3989 dětí)
8. MIROSLAV (3934 dětí)
9. EVA (3578 dětí)
10. ALENA (3557 dětí)
11. FRANTIŠEK (3439 dětí)
12. VĚRA (3308 dětí)
13. HANA (3239 dětí)
14. PAVEL (3110 dětí)
15. PETR (2952 dětí)
16. MILAN (2899 dětí)
17. JAROSLAVA (2876 dětí)
18. VLADIMÍR (2854 dětí)
19. VÁCLAV (2751 dětí)
20. ANNA (2697 dětí)
21. KAREL (2672 dětí)
22. ZDEŇKA (2516 dětí)
23. HELENA (2185 dětí)
24. JARMILA (2058 dětí)
25. LUDMILA (2055 dětí)
26. LADISLAV (1897 dětí)
27. JIŘINA (1805 dětí)
28. STANISLAV (1599 dětí)
29. DAGMAR (1592 dětí)
30. JITKA (1487 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.
Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí se jménem MAREK

STEPAN - Toto jméno bylo v roce 1953 použito celkem 14 krát. Celkem se v České republice narodilo 22 dětí s tímto jménem. Jméno ŠTĚPÁN znamená ověnčený, věncem korunovaný a je to jméno původem řecké.

KAMILA JENIFER - Toto jméno bylo v roce 1953 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KAMILA znamená urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka.

JANA JOSEFÍNA - Toto jméno bylo v roce 1953 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

MAREK - Toto jméno bylo v roce 1953 použito celkem 15 krát. Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí s tímto jménem. Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


ILONA - Toto jméno bylo v roce 1953 použito celkem 338 krát. Celkem se v České republice narodilo 20476 dětí s tímto jménem. Jméno ILONA znamená pochodeň, světlo.

EMA HANA - Toto jméno bylo v roce 1953 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL EMILIO - Toto jméno bylo v roce 1953 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

ANNA ANTONIE - Toto jméno bylo v roce 1953 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 15 dětí s tímto jménem. Jméno ANNA znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je to jméno původem hebrejské.

ALEXANDR GABRIEL - Toto jméno bylo v roce 1953 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno ALEXANDR znamená obránce mužů a je to jméno původem řecké.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno MAREK se za rok 1953 narodilo celkem 15. Celkem se narodilo 61356 dětí se jménem MAREK.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí MAREK