Plus500

domů

Počet dětí se jménem ZDENĚK narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno ZDENĚK bylo v tomto roce
8. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
130092 dětí se jménem ZDENĚK.

Jméno ZDENĚK znamená zde slavný; vytvořil slávu a je to jméno původem české.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen ZDENĚK
rok 1952


Dětí se jménem ZDENĚK se za rok 1952
narodilo v České republice celkem
3794.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Zdeněk,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdeněk


Top 30 jmen v roce 1952 (více)

8. ZDENĚK (3794 dětí)
1. MARIE (7444 dětí)
2. JIŘÍ (6983 dětí)
3. JOSEF (6455 dětí)
4. JAROSLAV (4854 dětí)
5. JANA (4393 dětí)
6. JAN (4150 dětí)
7. MIROSLAV (3893 dětí)
8. ZDENĚK (3794 dětí)
9. FRANTIŠEK (3679 dětí)
10. EVA (3583 dětí)
11. VĚRA (3543 dětí)
12. HANA (3232 dětí)
13. ALENA (3198 dětí)
14. PAVEL (3061 dětí)
15. ANNA (3021 dětí)
16. VÁCLAV (3013 dětí)
17. JAROSLAVA (2995 dětí)
18. KAREL (2915 dětí)
19. VLADIMÍR (2850 dětí)
20. PETR (2813 dětí)
21. MILAN (2686 dětí)
22. ZDEŇKA (2599 dětí)
23. HELENA (2306 dětí)
24. LUDMILA (2202 dětí)
25. LADISLAV (2033 dětí)
26. JARMILA (1965 dětí)
27. JIŘINA (1916 dětí)
28. STANISLAV (1782 dětí)
29. DAGMAR (1487 dětí)
30. ANTONÍN (1430 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno ZDENĚK znamená zde slavný; vytvořil slávu a je to jméno původem české.
Celkem se v České republice narodilo 130092 dětí se jménem ZDENĚK

VÍTĚZSLAV - Toto jméno bylo v roce 1952 použito celkem 217 krát. Celkem se v České republice narodilo 9403 dětí s tímto jménem. Jméno VÍTĚZSLAV znamená slavící vítězství, slavný vítěz.

ONDŘEJ ADAM - Toto jméno bylo v roce 1952 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno ONDŘEJ znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a je to jméno původem řecké.

KRYŠTOF JINDŘICH - Toto jméno bylo v roce 1952 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

ZDENĚK - Toto jméno bylo v roce 1952 použito celkem 3794 krát. Celkem se v České republice narodilo 130092 dětí s tímto jménem. Jméno ZDENĚK znamená zde slavný; vytvořil slávu a je to jméno původem české.


KAMIL KRYŠTOF - Toto jméno bylo v roce 1952 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno KAMIL znamená urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha.

JANA TINA - Toto jméno bylo v roce 1952 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HUBERT MATYÁŠ - Toto jméno bylo v roce 1952 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno HUBERT znamená duchaplný, jasného ducha.

EMA MARIA - Toto jméno bylo v roce 1952 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL JOSEF - Toto jméno bylo v roce 1952 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 24 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno ZDENĚK se za rok 1952 narodilo celkem 3794. Celkem se narodilo 130092 dětí se jménem ZDENĚK.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí ZDENĚK