Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
369. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1949


Dětí se jménem RADKA se za rok 1949
narodilo v České republice celkem
7.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1949 (více)

369. RADKA (7 dětí)
1. MARIE (8987 dětí)
2. JOSEF (7173 dětí)
3. JIŘÍ (6170 dětí)
4. JAROSLAV (4720 dětí)
5. JANA (4475 dětí)
6. JAN (4308 dětí)
7. FRANTIŠEK (4189 dětí)
8. VÁCLAV (3427 dětí)
9. ANNA (3398 dětí)
10. VĚRA (3369 dětí)
11. MIROSLAV (3365 dětí)
12. EVA (3314 dětí)
13. HANA (3144 dětí)
14. ZDENĚK (3018 dětí)
15. JAROSLAVA (3003 dětí)
16. KAREL (2813 dětí)
17. PAVEL (2790 dětí)
18. PETR (2661 dětí)
19. ALENA (2560 dětí)
20. LUDMILA (2530 dětí)
21. VLADIMÍR (2526 dětí)
22. MILAN (2139 dětí)
23. HELENA (2119 dětí)
24. ZDEŇKA (1932 dětí)
25. LADISLAV (1925 dětí)
26. JARMILA (1791 dětí)
27. JIŘINA (1706 dětí)
28. ANTONÍN (1579 dětí)
29. STANISLAV (1566 dětí)
30. VLASTA (1528 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

VÍT - Toto jméno bylo v roce 1949 použito celkem 59 krát. Celkem se v České republice narodilo 17769 dětí s tímto jménem. Jméno VIT znamená živoucí, veselý; rád.

ONDŘEJ JAROSLAV - Toto jméno bylo v roce 1949 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 10 dětí s tímto jménem. Jméno ONDŘEJ znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a je to jméno původem řecké.

JITKA ANNA - Toto jméno bylo v roce 1949 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 5 dětí s tímto jménem. Jméno JITKA znamená židovka, žena z Judeje a je to jméno původem hebrejské.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1949 použito celkem 7 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


JAKUB JAROLÍM - Toto jméno bylo v roce 1949 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JAKUB znamená ten kdo se drží za patu; přeneseně druhorozený a je to jméno původem hebrejské.

FILIP VAN - Toto jméno bylo v roce 1949 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno FILIP znamená milovník koní (z řec. philos - mít rád, a hippos - kůň) a je to jméno původem řecké.

DAVID JAN - Toto jméno bylo v roce 1949 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 39 dětí s tímto jménem. Jméno DAVID znamená miláček; náčelník a je to jméno původem patrně hebrejské.

BARTOLOMĚJ FILIP - Toto jméno bylo v roce 1949 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno BARTOLOMĚJ znamená syn Talmajův, oráč a je to jméno původem aramejské.

ANETA HANA - Toto jméno bylo v roce 1949 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno ANETA znamená milostná, milostiplná a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1949 narodilo celkem 7. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA