Plus500

domů

Počet dětí se jménem KAREL narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno KAREL bylo v tomto roce
12. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
107841 dětí se jménem KAREL.

Jméno KAREL znamená král; (svobodný) muž, chlap (z něm. Karl) a je to jméno původem staroněmecké.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen KAREL
rok 1944


Dětí se jménem KAREL se za rok 1944
narodilo v České republice celkem
2621.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Karel,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karel


Top 30 jmen v roce 1944 (více)

12. KAREL (2621 dětí)
1. MARIE (8748 dětí)
2. JOSEF (6073 dětí)
3. JANA (4989 dětí)
4. JIŘÍ (4588 dětí)
5. JAROSLAV (3839 dětí)
6. FRANTIŠEK (3805 dětí)
7. JAN (3778 dětí)
8. ANNA (3303 dětí)
9. VÁCLAV (3005 dětí)
10. VĚRA (2842 dětí)
11. EVA (2700 dětí)
12. KAREL (2621 dětí)
13. JAROSLAVA (2557 dětí)
14. LUDMILA (2455 dětí)
15. MIROSLAV (2219 dětí)
16. PAVEL (2160 dětí)
17. PETR (2087 dětí)
18. HELENA (1869 dětí)
19. ZDENĚK (1861 dětí)
20. HANA (1775 dětí)
21. VLADIMÍR (1712 dětí)
22. ALENA (1628 dětí)
23. JARMILA (1579 dětí)
24. LADISLAV (1520 dětí)
25. MARTA (1472 dětí)
26. JIŘINA (1416 dětí)
27. BOŽENA (1408 dětí)
28. ANTONÍN (1400 dětí)
29. ZDEŇKA (1343 dětí)
30. STANISLAV (1328 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno KAREL znamená král; (svobodný) muž, chlap (z něm. Karl) a je to jméno původem staroněmecké.
Celkem se v České republice narodilo 107841 dětí se jménem KAREL

VILMA - Toto jméno bylo v roce 1944 použito celkem 33 krát. Celkem se v České republice narodilo 1759 dětí s tímto jménem. Jméno VILMA znamená helmicí (ochranou) je má vůle (přání.

OLDŘIŠKA - Toto jméno bylo v roce 1944 použito celkem 106 krát. Celkem se v České republice narodilo 3708 dětí s tímto jménem. Jméno OLDŘIŠKA znamená vládkyně (bohatá) dědičným statkem.

KRYŠTOF ROBIN - Toto jméno bylo v roce 1944 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 18 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

KAREL - Toto jméno bylo v roce 1944 použito celkem 2621 krát. Celkem se v České republice narodilo 107841 dětí s tímto jménem. Jméno KAREL znamená král; (svobodný) muž, chlap (z něm. Karl) a je to jméno původem staroněmecké.


JUSTÝNA ROMANA - Toto jméno bylo v roce 1944 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JUSTÝNA znamená spravedlivá a je to jméno původem latinské.

JAN ALBERT - Toto jméno bylo v roce 1944 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 9 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HELENA ANNA - Toto jméno bylo v roce 1944 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 11 dětí s tímto jménem. Jméno HELENA znamená světlo, pochodeň a je to jméno původem řecké.

ELIŠKA - Toto jméno bylo v roce 1944 použito celkem 394 krát. Celkem se v České republice narodilo 57617 dětí s tímto jménem. Jméno ELIŠKA znamená můj Bůh je přísaha (varianta jména Alžběta) a je to jméno původem hebrejské.

DANIEL KUSAILA - Toto jméno bylo v roce 1944 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno KAREL se za rok 1944 narodilo celkem 2621. Celkem se narodilo 107841 dětí se jménem KAREL.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí KAREL