Plus500

domů

Počet dětí se jménem JOSEF narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno JOSEF bylo v tomto roce
2. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
221125 dětí se jménem JOSEF.

Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen JOSEF
rok 1941


Dětí se jménem JOSEF se za rok 1941
narodilo v České republice celkem
4692.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Josef,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef


Top 30 jmen v roce 1941 (více)

2. JOSEF (4692 dětí)
1. MARIE (7500 dětí)
2. JOSEF (4692 dětí)
3. JANA (3766 dětí)
4. JIŘÍ (3462 dětí)
5. FRANTIŠEK (3294 dětí)
6. ANNA (3253 dětí)
7. JAROSLAV (3081 dětí)
8. JAN (2855 dětí)
9. VÁCLAV (2421 dětí)
10. EVA (2368 dětí)
11. VĚRA (2262 dětí)
12. KAREL (2095 dětí)
13. LUDMILA (1981 dětí)
14. JAROSLAVA (1937 dětí)
15. MIROSLAV (1577 dětí)
16. ZDENĚK (1535 dětí)
17. HANA (1446 dětí)
18. PAVEL (1311 dětí)
19. HELENA (1300 dětí)
20. JIŘINA (1271 dětí)
21. JARMILA (1269 dětí)
22. LADISLAV (1198 dětí)
23. ALENA (1189 dětí)
24. VLADIMÍR (1177 dětí)
25. BOŽENA (1150 dětí)
26. ANTONÍN (1117 dětí)
27. MARTA (983 dětí)
28. STANISLAV (983 dětí)
29. ZDEŇKA (982 dětí)
30. PETR (976 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.
Celkem se v České republice narodilo 221125 dětí se jménem JOSEF

VLASTA - Toto jméno bylo v roce 1941 použito celkem 939 krát. Celkem se v České republice narodilo 44601 dětí s tímto jménem. Jméno VLASTA znamená vlast; vláda.

PATRIK - Toto jméno bylo v roce 1941 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 29476 dětí s tímto jménem. Jméno PATRIK znamená patricijský, urozený, šlechtický; mající otce.

LADA - Toto jméno bylo v roce 1941 použito celkem 1 krát. Celkem se v České republice narodilo 5761 dětí s tímto jménem. Jméno LADA znamená milá, milovaná; ladná.

JOSEF - Toto jméno bylo v roce 1941 použito celkem 4692 krát. Celkem se v České republice narodilo 221125 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.


KAMILA - Toto jméno bylo v roce 1941 použito celkem 33 krát. Celkem se v České republice narodilo 18873 dětí s tímto jménem. Jméno KAMILA znamená urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka.

JARMILA AMELIE - Toto jméno bylo v roce 1941 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JARMILA znamená milující bujnost, sílu; jaro a je to jméno původem české.

IRMA - Toto jméno bylo v roce 1941 použito celkem 29 krát. Celkem se v České republice narodilo 1031 dětí s tímto jménem. Jméno IRMA znamená silná, pevná a je to jméno původem německé.

EMA ANNA - Toto jméno bylo v roce 1941 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 5 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL CHRISTO - Toto jméno bylo v roce 1941 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

Plus500

Dětí mající jméno JOSEF se za rok 1941 narodilo celkem 4692. Celkem se narodilo 221125 dětí se jménem JOSEF.
domů Copyright 2015 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí JOSEF