Plus500

domů

Počet dětí se jménem MAREK narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno MAREK bylo v tomto roce
596. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
61356 dětí se jménem MAREK.

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen MAREK
rok 1939


Dětí se jménem MAREK se za rok 1939
narodilo v České republice celkem
1.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Marek,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Marek


Top 30 jmen v roce 1939 (více)

596. MAREK (1 dětí)
1. MARIE (7019 dětí)
2. JOSEF (4183 dětí)
3. FRANTIŠEK (2854 dětí)
4. ANNA (2754 dětí)
5. JIŘÍ (2650 dětí)
6. JAROSLAV (2506 dětí)
7. JAN (2094 dětí)
8. EVA (2089 dětí)
9. VĚRA (2060 dětí)
10. VÁCLAV (2006 dětí)
11. LUDMILA (1729 dětí)
12. KAREL (1684 dětí)
13. JANA (1635 dětí)
14. JAROSLAVA (1627 dětí)
15. MIROSLAV (1300 dětí)
16. ZDENĚK (1263 dětí)
17. BOŽENA (1211 dětí)
18. JIŘINA (1176 dětí)
19. JARMILA (1154 dětí)
20. HELENA (1138 dětí)
21. HANA (1115 dětí)
22. ZDEŇKA (1027 dětí)
23. ANTONÍN (986 dětí)
24. LADISLAV (933 dětí)
25. RŮŽENA (931 dětí)
26. VLADIMÍR (929 dětí)
27. LIBUŠE (896 dětí)
28. STANISLAV (892 dětí)
29. ALENA (890 dětí)
30. VLASTA (856 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.
Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí se jménem MAREK

TEREZA MARIE - Toto jméno bylo v roce 1939 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 46 dětí s tímto jménem. Jméno TEREZA znamená pocházející z ostrova Thery (v Egejském moři) a je to jméno původem řecké.

MILENA - Toto jméno bylo v roce 1939 použito celkem 269 krát. Celkem se v České republice narodilo 24661 dětí s tímto jménem. Jméno MILENA znamená milá, milovaná a je to jméno původem slovanské.

KRISTIÁN - Toto jméno bylo v roce 1939 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2887 dětí s tímto jménem. Jméno KRISTIÁN znamená křesťan, Kristu zasvěcený.

MAREK - Toto jméno bylo v roce 1939 použito celkem 1 krát. Celkem se v České republice narodilo 61356 dětí s tímto jménem. Jméno MAREK znamená bojovník; válečnický, bojovný (od lat. boha války Marta) a je to jméno původem latinské.


JOSEF ALEXANDR - Toto jméno bylo v roce 1939 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.

EMÍLIE - Toto jméno bylo v roce 1939 použito celkem 16 krát. Celkem se v České republice narodilo 1098 dětí s tímto jménem. Jméno EMILIE znamená horlivá, pracovitá a je to jméno původem latinské.

DANIELA TEREZIE - Toto jméno bylo v roce 1939 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DANIELA znamená Bůh je můj soudce.

ANNA ADRIANA - Toto jméno bylo v roce 1939 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 5 dětí s tímto jménem. Jméno ANNA znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je to jméno původem hebrejské.

ALICE - Toto jméno bylo v roce 1939 použito celkem 28 krát. Celkem se v České republice narodilo 8898 dětí s tímto jménem. Jméno ALICE znamená bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a je to jméno původem francouzské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno MAREK se za rok 1939 narodilo celkem 1. Celkem se narodilo 61356 dětí se jménem MAREK.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí MAREK