Plus500

domů

Počet dětí se jménem KAREL narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno KAREL bylo v tomto roce
13. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
107841 dětí se jménem KAREL.

Jméno KAREL znamená král; (svobodný) muž, chlap (z něm. Karl) a je to jméno původem staroněmecké.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen KAREL
rok 1934


Dětí se jménem KAREL se za rok 1934
narodilo v České republice celkem
1242.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Karel,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karel


Top 30 jmen v roce 1934 (více)

13. KAREL (1242 dětí)
1. MARIE (6573 dětí)
2. JOSEF (3413 dětí)
3. ANNA (2435 dětí)
4. FRANTIŠEK (2236 dětí)
5. JAROSLAV (1964 dětí)
6. VĚRA (1831 dětí)
7. JIŘÍ (1730 dětí)
8. JAN (1527 dětí)
9. LUDMILA (1507 dětí)
10. VÁCLAV (1506 dětí)
11. BOŽENA (1432 dětí)
12. ZDENĚK (1308 dětí)
13. KAREL (1242 dětí)
14. JAROSLAVA (1165 dětí)
15. ZDEŇKA (1155 dětí)
16. JIŘINA (1114 dětí)
17. JARMILA (1085 dětí)
18. MIROSLAV (1082 dětí)
19. EVA (1039 dětí)
20. VLASTA (1005 dětí)
21. RŮŽENA (939 dětí)
22. HELENA (931 dětí)
23. VLADIMÍR (888 dětí)
24. LADISLAV (799 dětí)
25. LIBUŠE (767 dětí)
26. ANTONÍN (750 dětí)
27. STANISLAV (729 dětí)
28. MARTA (705 dětí)
29. ALENA (699 dětí)
30. MILADA (661 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno KAREL znamená král; (svobodný) muž, chlap (z něm. Karl) a je to jméno původem staroněmecké.
Celkem se v České republice narodilo 107841 dětí se jménem KAREL

VILEM - Toto jméno bylo v roce 1934 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 7 dětí s tímto jménem. Jméno VILÉM znamená helmicí (ochranou) je má vůle.

OLDŘICH - Toto jméno bylo v roce 1934 použito celkem 358 krát. Celkem se v České republice narodilo 25327 dětí s tímto jménem. Jméno OLDŘICH znamená vládce (bohatý) dědičný statkem a je to jméno původem staroněmecké.

KRYŠTOF STEFAN - Toto jméno bylo v roce 1934 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

KAREL - Toto jméno bylo v roce 1934 použito celkem 1242 krát. Celkem se v České republice narodilo 107841 dětí s tímto jménem. Jméno KAREL znamená král; (svobodný) muž, chlap (z něm. Karl) a je to jméno původem staroněmecké.


JUSTÝNA VITA - Toto jméno bylo v roce 1934 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JUSTÝNA znamená spravedlivá a je to jméno původem latinské.

JAN ALEXANDR - Toto jméno bylo v roce 1934 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 17 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HELENA EMA - Toto jméno bylo v roce 1934 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno HELENA znamená světlo, pochodeň a je to jméno původem řecké.

ELIŠKA ANAUMA - Toto jméno bylo v roce 1934 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno ELIŠKA znamená můj Bůh je přísaha (varianta jména Alžběta) a je to jméno původem hebrejské.

DANIEL LADISLAV - Toto jméno bylo v roce 1934 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno KAREL se za rok 1934 narodilo celkem 1242. Celkem se narodilo 107841 dětí se jménem KAREL.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí KAREL