Plus500

domů

Počet dětí se jménem BOŽENA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno BOŽENA bylo v tomto roce
7. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
43364 dětí se jménem BOŽENA.

Jméno BOŽENA znamená Bohem obdařená, blahoslavená a je to jméno původem české.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen BOŽENA
rok 1928


Dětí se jménem BOŽENA se za rok 1928
narodilo v České republice celkem
1409.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Božena,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Božena


Top 30 jmen v roce 1928 (více)

7. BOŽENA (1409 dětí)
1. MARIE (5600 dětí)
2. JOSEF (2411 dětí)
3. ANNA (2043 dětí)
4. VĚRA (2023 dětí)
5. FRANTIŠEK (1542 dětí)
6. JAROSLAV (1422 dětí)
7. BOŽENA (1409 dětí)
8. LUDMILA (1273 dětí)
9. JIŘINA (1211 dětí)
10. VLASTA (1192 dětí)
11. JARMILA (1187 dětí)
12. JAN (1007 dětí)
13. JIŘÍ (963 dětí)
14. VÁCLAV (953 dětí)
15. RŮŽENA (914 dětí)
16. MIROSLAV (857 dětí)
17. LIBUŠE (853 dětí)
18. JAROSLAVA (850 dětí)
19. KAREL (828 dětí)
20. HELENA (771 dětí)
21. ZDEŇKA (768 dětí)
22. ZDENĚK (766 dětí)
23. VLADIMÍR (703 dětí)
24. MILADA (695 dětí)
25. LADISLAV (604 dětí)
26. ANTONÍN (528 dětí)
27. EMILIE (510 dětí)
28. MARTA (472 dětí)
29. MILOSLAV (471 dětí)
30. OLGA (462 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno BOŽENA znamená Bohem obdařená, blahoslavená a je to jméno původem české.
Celkem se v České republice narodilo 43364 dětí se jménem BOŽENA

VLADĚNA - Toto jméno bylo v roce 1928 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 583 dětí s tímto jménem. Jméno VLADĚNA znamená vládkyně a je to jméno původem slovanské.

ONDŘEJ - Toto jméno bylo v roce 1928 použito celkem 17 krát. Celkem se v České republice narodilo 73179 dětí s tímto jménem. Jméno ONDŘEJ znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a je to jméno původem řecké.

KRYŠTOF EDVARD - Toto jméno bylo v roce 1928 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

BOŽENA - Toto jméno bylo v roce 1928 použito celkem 1409 krát. Celkem se v České republice narodilo 43364 dětí s tímto jménem. Jméno BOŽENA znamená Bohem obdařená, blahoslavená a je to jméno původem české.


KAMIL DAVID - Toto jméno bylo v roce 1928 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno KAMIL znamená urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha.

JANA PETRA - Toto jméno bylo v roce 1928 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HUBERT - Toto jméno bylo v roce 1928 použito celkem 16 krát. Celkem se v České republice narodilo 1227 dětí s tímto jménem. Jméno HUBERT znamená duchaplný, jasného ducha.

EMA KRISTÝNA - Toto jméno bylo v roce 1928 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL JAN - Toto jméno bylo v roce 1928 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 33 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno BOŽENA se za rok 1928 narodilo celkem 1409. Celkem se narodilo 43364 dětí se jménem BOŽENA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí BOŽENA