Plus500

domů

Počet dětí se jménem JOSEF narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno JOSEF bylo v tomto roce
3. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
221125 dětí se jménem JOSEF.

Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen JOSEF
rok 1923


Dětí se jménem JOSEF se za rok 1923
narodilo v České republice celkem
1278.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Josef,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef


Top 30 jmen v roce 1923 (více)

3. JOSEF (1278 dětí)
1. MARIE (4132 dětí)
2. ANNA (1709 dětí)
3. JOSEF (1278 dětí)
4. BOŽENA (1158 dětí)
5. VĚRA (1140 dětí)
6. VLASTA (953 dětí)
7. LUDMILA (912 dětí)
8. JAROSLAV (877 dětí)
9. FRANTIŠEK (860 dětí)
10. RŮŽENA (796 dětí)
11. JIŘINA (793 dětí)
12. JARMILA (781 dětí)
13. MILADA (609 dětí)
14. LIBUŠE (591 dětí)
15. JAN (565 dětí)
16. HELENA (521 dětí)
17. VÁCLAV (491 dětí)
18. KAREL (467 dětí)
19. EMILIE (444 dětí)
20. FRANTIŠKA (435 dětí)
21. ZDEŇKA (406 dětí)
22. MIROSLAV (395 dětí)
23. ANEŽKA (384 dětí)
24. JIŘÍ (374 dětí)
25. VLADIMÍR (362 dětí)
26. LADISLAV (340 dětí)
27. MARTA (305 dětí)
28. ANTONÍN (304 dětí)
29. JAROSLAVA (301 dětí)
30. ZDENĚK (298 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.
Celkem se v České republice narodilo 221125 dětí se jménem JOSEF

VLADISLAV - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 69 krát. Celkem se v České republice narodilo 13375 dětí s tímto jménem. Jméno VLADISLAV znamená slavný vládou, slavící vládu.

PATRIK JAN - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 13 dětí s tímto jménem. Jméno PATRIK znamená patricijský, urozený, šlechtický; mající otce.

KVĚTOSLAV - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 25 krát. Celkem se v České republice narodilo 2690 dětí s tímto jménem. Jméno KVĚTOSLAV znamená slavící květy; květinový kvetoucí.

JOSEF - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 1278 krát. Celkem se v České republice narodilo 221125 dětí s tímto jménem. Jméno JOSEF znamená Bůh přidá, nechť Bůh přidá; přidávající a je to jméno původem hebrejské.


KAMILA ANNA - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 9 dětí s tímto jménem. Jméno KAMILA znamená urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka.

JANA ELISABETH - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno JANA znamená Bůh je milostivý; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

IRENA ANNA - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 5 dětí s tímto jménem. Jméno IRENA znamená mírumilovná a je to jméno původem řecké.

EMA ELEN - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno EMA znamená velká, všeobsáhlá; pečovatelka.

DANIEL DESZÖ - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno JOSEF se za rok 1923 narodilo celkem 1278. Celkem se narodilo 221125 dětí se jménem JOSEF.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí JOSEF