Plus500

domů

Počet dětí se jménem JARMILA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno JARMILA bylo v tomto roce
12. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
62529 dětí se jménem JARMILA.

Jméno JARMILA znamená milující bujnost, sílu; jaro a je to jméno původem české.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen JARMILA
rok 1923


Dětí se jménem JARMILA se za rok 1923
narodilo v České republice celkem
781.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Jarmila,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jarmila


Top 30 jmen v roce 1923 (více)

12. JARMILA (781 dětí)
1. MARIE (4132 dětí)
2. ANNA (1709 dětí)
3. JOSEF (1278 dětí)
4. BOŽENA (1158 dětí)
5. VĚRA (1140 dětí)
6. VLASTA (953 dětí)
7. LUDMILA (912 dětí)
8. JAROSLAV (877 dětí)
9. FRANTIŠEK (860 dětí)
10. RŮŽENA (796 dětí)
11. JIŘINA (793 dětí)
12. JARMILA (781 dětí)
13. MILADA (609 dětí)
14. LIBUŠE (591 dětí)
15. JAN (565 dětí)
16. HELENA (521 dětí)
17. VÁCLAV (491 dětí)
18. KAREL (467 dětí)
19. EMILIE (444 dětí)
20. FRANTIŠKA (435 dětí)
21. ZDEŇKA (406 dětí)
22. MIROSLAV (395 dětí)
23. ANEŽKA (384 dětí)
24. JIŘÍ (374 dětí)
25. VLADIMÍR (362 dětí)
26. LADISLAV (340 dětí)
27. MARTA (305 dětí)
28. ANTONÍN (304 dětí)
29. JAROSLAVA (301 dětí)
30. ZDENĚK (298 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno JARMILA znamená milující bujnost, sílu; jaro a je to jméno původem české.
Celkem se v České republice narodilo 62529 dětí se jménem JARMILA

VILMA - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 10 krát. Celkem se v České republice narodilo 1759 dětí s tímto jménem. Jméno VILMA znamená helmicí (ochranou) je má vůle (přání.

OLDŘIŠKA - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 42 krát. Celkem se v České republice narodilo 3708 dětí s tímto jménem. Jméno OLDŘIŠKA znamená vládkyně (bohatá) dědičným statkem.

KRYŠTOF ROBIN - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 18 dětí s tímto jménem. Jméno KRYŠTOF znamená nositel Krista, kristonoš.

JARMILA - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 781 krát. Celkem se v České republice narodilo 62529 dětí s tímto jménem. Jméno JARMILA znamená milující bujnost, sílu; jaro a je to jméno původem české.


JUSTÝNA ROMANA - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JUSTÝNA znamená spravedlivá a je to jméno původem latinské.

JAN ALBERT - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 9 dětí s tímto jménem. Jméno JAN znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý dar Boží a je to jméno původem hebrejské.

HELENA ANNA - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 11 dětí s tímto jménem. Jméno HELENA znamená světlo, pochodeň a je to jméno původem řecké.

ELIŠKA - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 161 krát. Celkem se v České republice narodilo 57617 dětí s tímto jménem. Jméno ELIŠKA znamená můj Bůh je přísaha (varianta jména Alžběta) a je to jméno původem hebrejské.

DANIEL KUSAILA - Toto jméno bylo v roce 1923 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno DANIEL znamená Bůh je můj soudce a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno JARMILA se za rok 1923 narodilo celkem 781. Celkem se narodilo 62529 dětí se jménem JARMILA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí JARMILA