Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
362. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1920


Dětí se jménem RADKA se za rok 1920
narodilo v České republice celkem
1.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1920 (více)

362. RADKA (1 dětí)
1. MARIE (2638 dětí)
2. ANNA (1157 dětí)
3. BOŽENA (720 dětí)
4. JOSEF (702 dětí)
5. RŮŽENA (551 dětí)
6. FRANTIŠEK (529 dětí)
7. LUDMILA (504 dětí)
8. VLASTA (465 dětí)
9. JAROSLAV (452 dětí)
10. VĚRA (397 dětí)
11. JARMILA (361 dětí)
12. FRANTIŠKA (333 dětí)
13. EMILIE (296 dětí)
14. JAN (296 dětí)
15. JIŘINA (287 dětí)
16. MILADA (281 dětí)
17. KAREL (266 dětí)
18. VÁCLAV (264 dětí)
19. ANEŽKA (259 dětí)
20. HELENA (222 dětí)
21. LIBUŠE (193 dětí)
22. ANTONÍN (182 dětí)
23. ZDEŇKA (174 dětí)
24. MARTA (172 dětí)
25. JIŘÍ (160 dětí)
26. MIROSLAV (158 dětí)
27. ANTONIE (144 dětí)
28. JAROSLAVA (129 dětí)
29. OLDŘICH (126 dětí)
30. MILOSLAVA (123 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

VLASTA - Toto jméno bylo v roce 1920 použito celkem 465 krát. Celkem se v České republice narodilo 44601 dětí s tímto jménem. Jméno VLASTA znamená vlast; vláda.

PATRIK - Toto jméno bylo v roce 1920 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 29476 dětí s tímto jménem. Jméno PATRIK znamená patricijský, urozený, šlechtický; mající otce.

JONÁŠ MICHAEL - Toto jméno bylo v roce 1920 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno JONÁŠ znamená holub a je to jméno původem hebrejské.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1920 použito celkem 1 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


JAKUB DOMINIK - Toto jméno bylo v roce 1920 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 4 dětí s tímto jménem. Jméno JAKUB znamená ten kdo se drží za patu; přeneseně druhorozený a je to jméno původem hebrejské.

FILIP JOSEF - Toto jméno bylo v roce 1920 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 22 dětí s tímto jménem. Jméno FILIP znamená milovník koní (z řec. philos - mít rád, a hippos - kůň) a je to jméno původem řecké.

DAVID ANDREW - Toto jméno bylo v roce 1920 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 6 dětí s tímto jménem. Jméno DAVID znamená miláček; náčelník a je to jméno původem patrně hebrejské.

BEDŘICH - Toto jméno bylo v roce 1920 použito celkem 41 krát. Celkem se v České republice narodilo 6086 dětí s tímto jménem. Jméno BEDŘICH znamená mírumilovný vladař.

ANEŽKA - Toto jméno bylo v roce 1920 použito celkem 259 krát. Celkem se v České republice narodilo 19825 dětí s tímto jménem. Jméno ANEŽKA znamená čistá, neposkvrněná, ctnostná a je to jméno původem řecké.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1920 narodilo celkem 1. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA