Plus500

domů

Počet dětí se jménem RADKA narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno RADKA bylo v tomto roce
3436. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
26939 dětí se jménem RADKA.

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen RADKA
rok 1919


Dětí se jménem RADKA se za rok 1919
narodilo v České republice celkem
0.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Radka,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radka


Top 30 jmen v roce 1919 (více)

3436. RADKA (0 dětí)
1. MARIE (1881 dětí)
2. ANNA (885 dětí)
3. BOŽENA (484 dětí)
4. JOSEF (460 dětí)
5. RŮŽENA (412 dětí)
6. FRANTIŠEK (382 dětí)
7. LUDMILA (379 dětí)
8. VLASTA (311 dětí)
9. FRANTIŠKA (267 dětí)
10. VĚRA (237 dětí)
11. JAROSLAV (220 dětí)
12. JAN (207 dětí)
13. KAREL (205 dětí)
14. VÁCLAV (195 dětí)
15. ANEŽKA (191 dětí)
16. EMILIE (182 dětí)
17. JARMILA (178 dětí)
18. MILADA (163 dětí)
19. HELENA (157 dětí)
20. JIŘINA (142 dětí)
21. LIBUŠE (118 dětí)
22. ANTONÍN (109 dětí)
23. MIROSLAV (105 dětí)
24. MARTA (103 dětí)
25. ANTONIE (102 dětí)
26. JOSEFA (99 dětí)
27. ZDEŇKA (97 dětí)
28. ALŽBĚTA (75 dětí)
29. JAROSLAVA (70 dětí)
30. OLDŘICH (70 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.
Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí se jménem RADKA

ZDENĚK - Toto jméno bylo v roce 1919 použito celkem 42 krát. Celkem se v České republice narodilo 130092 dětí s tímto jménem. Jméno ZDENĚK znamená zde slavný; vytvořil slávu a je to jméno původem české.

PETR FRANTIŠEK - Toto jméno bylo v roce 1919 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 12 dětí s tímto jménem. Jméno PETR znamená kámen, skála (z řec. petros - kámen) a je to jméno původem řecké.

LADISLAVA - Toto jméno bylo v roce 1919 použito celkem 1 krát. Celkem se v České republice narodilo 9726 dětí s tímto jménem. Jméno LADISLAVA znamená slavná vláda; ladná.

RADKA - Toto jméno bylo v roce 1919 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 26939 dětí s tímto jménem. Jméno RADKA znamená radostná, radující se a je to jméno původem slovanské.


KAREL KRYŠTOF - Toto jméno bylo v roce 1919 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 3 dětí s tímto jménem. Jméno KAREL znamená král; (svobodný) muž, chlap (z něm. Karl) a je to jméno původem staroněmecké.

FILIP FRANTIŠEK - Toto jméno bylo v roce 1919 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 16 dětí s tímto jménem. Jméno FILIP znamená milovník koní (z řec. philos - mít rád, a hippos - kůň) a je to jméno původem řecké.

DENISA - Toto jméno bylo v roce 1919 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 25802 dětí s tímto jménem. Jméno DENISA znamená bohyně vína, božské dítě.

BLANKA - Toto jméno bylo v roce 1919 použito celkem 8 krát. Celkem se v České republice narodilo 32066 dětí s tímto jménem. Jméno BLANKA znamená bílá, běloskvoucí a je to jméno původem španělské.

ANNA VICTORIA - Toto jméno bylo v roce 1919 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 9 dětí s tímto jménem. Jméno ANNA znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je to jméno původem hebrejské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno RADKA se za rok 1919 narodilo celkem 0. Celkem se narodilo 26939 dětí se jménem RADKA.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí RADKA