Plus500

domů

Počet dětí se jménem LUDVÍK narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jméno LUDVÍK bylo v tomto roce
63. nejpoužívanější.

Celkem se v České republice narodilo
7610 dětí se jménem LUDVÍK.

Jméno LUDVÍK znamená slavný bojovník, proslavený v boji a je to jméno původem germánské.


Česká jména dětí a jejich výskyt od 1918 do 2014

Počet jmen LUDVÍK
rok 1918


Dětí se jménem LUDVÍK se za rok 1918
narodilo v České republice celkem
12.

Wikipedie, otevřená encyklopedie:
Ludvík,http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludvík


Top 30 jmen v roce 1918 (více)

63. LUDVÍK (12 dětí)
1. MARIE (789 dětí)
2. ANNA (438 dětí)
3. BOŽENA (227 dětí)
4. JOSEF (188 dětí)
5. LUDMILA (171 dětí)
6. RŮŽENA (170 dětí)
7. FRANTIŠEK (162 dětí)
8. KAREL (133 dětí)
9. FRANTIŠKA (131 dětí)
10. JAN (116 dětí)
11. ANEŽKA (112 dětí)
12. JAROSLAV (104 dětí)
13. VLASTA (101 dětí)
14. VĚRA (96 dětí)
15. EMILIE (91 dětí)
16. HELENA (86 dětí)
17. JARMILA (79 dětí)
18. VÁCLAV (79 dětí)
19. MILADA (74 dětí)
20. ANTONIE (55 dětí)
21. JOSEFA (55 dětí)
22. MIROSLAVA (54 dětí)
23. ALŽBĚTA (53 dětí)
24. ANTONÍN (51 dětí)
25. MIROSLAV (51 dětí)
26. VLADIMÍR (51 dětí)
27. JIŘINA (50 dětí)
28. BLAŽENA (45 dětí)
29. ZDEŇKA (44 dětí)
30. MARTA (43 dětí)


 

Jména dětí narozených v ostatních letech :
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Význam jmen:

Jméno LUDVÍK znamená slavný bojovník, proslavený v boji a je to jméno původem germánské.
Celkem se v České republice narodilo 7610 dětí se jménem LUDVÍK

ŠARLOTA - Toto jméno bylo v roce 1918 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1571 dětí s tímto jménem. Jméno ŠARLOTA znamená muž, chlap (varianta jména Karla) a je to jméno původem francouzské.

MARIE - Toto jméno bylo v roce 1918 použito celkem 789 krát. Celkem se v České republice narodilo 274228 dětí s tímto jménem. Jméno MARIE znamená milovaná Bohem nebo moře hořkosti a je to jméno původem hebrejské a egyptské.

KATEŘINA SOFIE - Toto jméno bylo v roce 1918 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 6 dětí s tímto jménem. Jméno KATEŘINA znamená čistá, cudná, mravná a je to jméno původem řecké.

LUDVÍK - Toto jméno bylo v roce 1918 použito celkem 12 krát. Celkem se v České republice narodilo 7610 dětí s tímto jménem. Jméno LUDVÍK znamená slavný bojovník, proslavený v boji a je to jméno původem germánské.


JONÁŠ MILOŠ - Toto jméno bylo v roce 1918 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1 dětí s tímto jménem. Jméno JONÁŠ znamená holub a je to jméno původem hebrejské.

JAKUB EDWARD - Toto jméno bylo v roce 1918 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 2 dětí s tímto jménem. Jméno JAKUB znamená ten kdo se drží za patu; přeneseně druhorozený a je to jméno původem hebrejské.

FILIP MAREK - Toto jméno bylo v roce 1918 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 5 dětí s tímto jménem. Jméno FILIP znamená milovník koní (z řec. philos - mít rád, a hippos - kůň) a je to jméno původem řecké.

DAVID ANTONÍN - Toto jméno bylo v roce 1918 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 5 dětí s tímto jménem. Jméno DAVID znamená miláček; náčelník a je to jméno původem patrně hebrejské.

BEATA - Toto jméno bylo v roce 1918 použito celkem 0 krát. Celkem se v České republice narodilo 1497 dětí s tímto jménem. Jméno BEÁTA znamená blažená, šťastná a je to jméno původem latinské.

banner01-120x600.gif

Dětí mající jméno LUDVÍK se za rok 1918 narodilo celkem 12. Celkem se narodilo 7610 dětí se jménem LUDVÍK.
domů Copyright 2016 © detijmena.info All Rights Reserved | Zásady ochrany osobních údajů | Privacy Policy | zdroj: mvcr.cz | Jména Dětí LUDVÍK